Välkommen till vår blogg på nätet.Här kan du läsa om Föreningen Kråknäsjärnets verksamhet.

DETTA HÄNDER UNDER hösten 2016

Föreningen samarbetar med

Torsåkers socken och skolmuseum, Solbergaleden Torsåker
och där finns vår utställning om Kråknäsjärnet

Den 18 september 2016 kommer Eva Hjärthner-Holdar från Geo Arkeologiskt Lab. Uppsala och redogör för rapporten om utgrävningen av Blästerugnarna vid Dansarberget.

Plats Gammelstilla Café Tid Kl 14:00 Välkommen.

Föreningens årsmöte kommer att utlysas senare i höst kallelse till medlemmar kommer att skickas ut.

Medlemsavgift 2016

Medlemsavgiften för år 2016 är

oförändrat 100 kr per person.Liksom tidigare är en gåva

utöver medlemsavgiften välkommen.Tänk också på Johnny Skogsbergs

Minnesfond, bg 238-7454.
För info ring ordf Lars Holmgren 070-696 15 20

eller via e-post lars.22@icloud.com
måndag 19 september 2011

Första utgrävningsdagen
Så är det äntligen måndag! Regnet står som spön i backen men vi ger oss inte. Idag ska torven bort och alla är på plats. Mats H med sin grävmaskin (modell sork) Eva H-H, SvanteF och MiaE från RAÄ, KatarinaE från XLM, Anneli som läser arkeologi, Annika,Lars, Åke och Jonny från Föreningen Kråknäsjärnet och AnnikaL som var på besök. Torv, stubbar och lingonris skalades av och fram kommer spår av järnbearbetning, så som slagg, bränd lera och rostad malm! Hur spännande som helst. Imorgon fortsätter letandet och vi skiner i kapp med solen som dök upp vid tretiden på em.Radio Gävleborg var på plats och gjorde ett reportage och tog en del bilder som finns på deras hemsida http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=4703296

lördag 10 september 2011


I går den 9 september 2011 så utfördes mätningar på området mellan Gammelstilla och Dansarberget i Torsåker,där en förmodad järframställningsplats från järnåldern är belägen. Efter flera dagars förberedelse med röjning,avverkning och bortforsling av virke så ligger en 50x50m renplockad yta, som indelats i tvåmetersbredder och som därefter en magnetometer mätning utförts. Detta är första gången som denna utrustning används i kuperad skogsterräng. Den uthållige mätteknikern heter Anders Bivall och han är behjälplig av Eva Hjärthner-Holdar och Svante Forenius från GAL i Uppsala.De kommer hit den 19 september för att under några dagar undersöka platsen och indikationer från mätningen tyder på intressanta upptäkter under grästorven och mossan. Data är nu skickad för bearbetning och analys så vi får se om kartan överenstämmer med verkligheten.Lars Holmgren, Johnny Larsson Ola Lundgren och Annika Berglund från föreningen Kråknäsjärnet och Katarina Eriksson från Länsmuseet var med under dagen och plockade ris forslade bort stubbar och röjde den sista slyn för att mätningen skulle bli så lyckad som möjligt. Fortsättning följer.