Välkommen till vår blogg på nätet.Här kan du läsa om Föreningen Kråknäsjärnets verksamhet.

DETTA HÄNDER UNDER hösten 2016

Föreningen samarbetar med

Torsåkers socken och skolmuseum, Solbergaleden Torsåker
och där finns vår utställning om Kråknäsjärnet

Den 18 september 2016 kommer Eva Hjärthner-Holdar från Geo Arkeologiskt Lab. Uppsala och redogör för rapporten om utgrävningen av Blästerugnarna vid Dansarberget.

Plats Gammelstilla Café Tid Kl 14:00 Välkommen.

Föreningens årsmöte kommer att utlysas senare i höst kallelse till medlemmar kommer att skickas ut.

Medlemsavgift 2016

Medlemsavgiften för år 2016 är

oförändrat 100 kr per person.Liksom tidigare är en gåva

utöver medlemsavgiften välkommen.Tänk också på Johnny Skogsbergs

Minnesfond, bg 238-7454.
För info ring ordf Lars Holmgren 070-696 15 20

eller via e-post lars.22@icloud.com
måndag 18 april 2011

medlemsinfo

Vår kassör Åke har skickat ut ett medlemsbrev och en enkät till medlemmarna du kan läsa dessa på vår hemsida www.kraknasjarnet.se

måndag 11 april 2011

Info till medlemmar

Nu har snön börjat smälta, fåglarna har börjat sin vårkonsert och idag såg jag vitsippor som sträckte på sig och lyste upp i de multna löven. Så är det också för Föreningen Kråknäsjärnets styrelse vi har förberett oss hela den kalla vintern för att nu komma i form för vårens nya utmaningar. Professor Knutsson kommer med sina studenter i maj och gräver stenålder. Nu ska vi utmama de lärde och söka oss på högre höjder i väster, mot Kalvsnäs-området för att söka spår efter de verkliga pionjärerna i Torsåker! En forskningsgrävning kommer förmodligen att äga rum i augusti i samma område så vill du vara med och leta fyndplatser och /eller forskningsgräva så kontakta ordf. Lars Holmgren tel 0290-40155 eller 070-6961520.