Välkommen till vår blogg på nätet.Här kan du läsa om Föreningen Kråknäsjärnets verksamhet.

DETTA HÄNDER UNDER hösten 2016

Föreningen samarbetar med

Torsåkers socken och skolmuseum, Solbergaleden Torsåker
och där finns vår utställning om Kråknäsjärnet

Den 18 september 2016 kommer Eva Hjärthner-Holdar från Geo Arkeologiskt Lab. Uppsala och redogör för rapporten om utgrävningen av Blästerugnarna vid Dansarberget.

Plats Gammelstilla Café Tid Kl 14:00 Välkommen.

Föreningens årsmöte kommer att utlysas senare i höst kallelse till medlemmar kommer att skickas ut.

Medlemsavgift 2016

Medlemsavgiften för år 2016 är

oförändrat 100 kr per person.Liksom tidigare är en gåva

utöver medlemsavgiften välkommen.Tänk också på Johnny Skogsbergs

Minnesfond, bg 238-7454.
För info ring ordf Lars Holmgren 070-696 15 20

eller via e-post lars.22@icloud.com
söndag 28 november 2010

Artikel i Hoforsbladet

Läs artikeln i Hoforsbladet ( sidan 16 )om vår förening här på länken: http://www.hoforsbladet.se/pdf/web047.pdf

Disputation i Uppsala
En vintrig novembermorgon åkte vi till Uppsala för att lyssna på Pierre Vogel som skulle försvara sin avhandling i arkeologi. Det gick bra och nu kan han titulera sig Filosofie doktor.

lördag 13 november 2010

Höstmötet den 11/11

Ett 20-tal personer kom till föreningens höstmöte.
Där ärendet var föreningsavgiften och val av personer till valberedning. Det beslutades att avgiften skulle fortsatt vara 100kr per person och år.
Däremot fanns det inga förslag på personer till valberedningen och styrelsen fick fortsatt förtroende att söka vidare, så är du intresserad av föreningens viktigaste uppdrag så är du välkommen.
Våra vänner och samarbetspartners från Uppsala, Professor Kjel och Helena Knutsson presenterade det nyligen avslutade etapp 1 av stenåldersutgrävningar här i trakten.

Samt berättade om etapp 2 som kommer att bedrivas här i området under minst 5 år framåt!
Där vi ska undersöka om det finns boplatser från stenåldern på platser över 130möh och högre. Vi har redan indikationer på att det finns lämningar från stenåldern på dessa höjder väster ut i socknen så vi håller tummarna för att återigen sätta Torsåker på världskartan över unika fynd!

På fredag den 19/11 ska en av de personer som varit här och grävt, Pierre Vogel bördig från Hedemora, disputera vid Uppsala Universitet, några personer ur styrelsen ska åka och lyssna på hans framläggande av forskning inom stenåldersarkeologi, läs mer genom att klicka på länken http://www.arkeologi.uu.se/