Välkommen till vår blogg på nätet.Här kan du läsa om Föreningen Kråknäsjärnets verksamhet.

DETTA HÄNDER UNDER hösten 2016

Föreningen samarbetar med

Torsåkers socken och skolmuseum, Solbergaleden Torsåker
och där finns vår utställning om Kråknäsjärnet

Den 18 september 2016 kommer Eva Hjärthner-Holdar från Geo Arkeologiskt Lab. Uppsala och redogör för rapporten om utgrävningen av Blästerugnarna vid Dansarberget.

Plats Gammelstilla Café Tid Kl 14:00 Välkommen.

Föreningens årsmöte kommer att utlysas senare i höst kallelse till medlemmar kommer att skickas ut.

Medlemsavgift 2016

Medlemsavgiften för år 2016 är

oförändrat 100 kr per person.Liksom tidigare är en gåva

utöver medlemsavgiften välkommen.Tänk också på Johnny Skogsbergs

Minnesfond, bg 238-7454.
För info ring ordf Lars Holmgren 070-696 15 20

eller via e-post lars.22@icloud.com
onsdag 13 oktober 2010

Nordiskt samarbete om stenålder

titta på denna länk om det nordiska samarbetet inom stenålder http://www.nordicbladetechnologynetwork.se/ som är en fortsättning, av workshopen där vårt projekt var representerat. sen visar vi några bilder från MESO 2010 i Santander Spanien som Lars Holmgren fotat.

Föredrag om vår förening för Sandvikens IWC

Den 6 oktober var föreningens ordförande Lars Holmgren och styrelseledamoten Annika Berglund inbjudna till Sandviken för att visa bilder och berätta om Kråknäsfynden och stenåldersutgrävningarna. Ett 20-tal intresserade damer från IWC (Rotarys damklubb) fick höra historien om hur fynden hittades och hur föreningen bildades.

STUDIEBESÖK FRÅN LÄNSSTYRELSEN OCH LÄNSMUSEÉT GÄVLEBORGDen 29 september var representanter från museét och länstyrelsen på besök vid utgrävningplatsen vid Däcksvägen.
Prof. Kjel Knutsson och representanter från styrelsen var på plats och guidade.