Välkommen till vår blogg på nätet.Här kan du läsa om Föreningen Kråknäsjärnets verksamhet.

DETTA HÄNDER UNDER hösten 2016

Föreningen samarbetar med

Torsåkers socken och skolmuseum, Solbergaleden Torsåker
och där finns vår utställning om Kråknäsjärnet

Den 18 september 2016 kommer Eva Hjärthner-Holdar från Geo Arkeologiskt Lab. Uppsala och redogör för rapporten om utgrävningen av Blästerugnarna vid Dansarberget.

Plats Gammelstilla Café Tid Kl 14:00 Välkommen.

Föreningens årsmöte kommer att utlysas senare i höst kallelse till medlemmar kommer att skickas ut.

Medlemsavgift 2016

Medlemsavgiften för år 2016 är

oförändrat 100 kr per person.Liksom tidigare är en gåva

utöver medlemsavgiften välkommen.Tänk också på Johnny Skogsbergs

Minnesfond, bg 238-7454.
För info ring ordf Lars Holmgren 070-696 15 20

eller via e-post lars.22@icloud.com
onsdag 18 augusti 2010

Vi är med och anordnar Arkeologidagen 29 aug. 2010
Arkeologidagen söndagen den 29 augusti 2010. kl 11:00-14:00.
Välkommen att besöka vår stenåldersutgrävningsplats vid Däcksvägen 4. efter Lummerbacksvägen i Torsåker.
Klicka på länken här nedan så kommer du till raä:s hemsida. Klicka där på den understrukna texten med Däcksvägen 4 så kommer du till sidan med tider och program.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar