Välkommen till vår blogg på nätet.Här kan du läsa om Föreningen Kråknäsjärnets verksamhet.

DETTA HÄNDER UNDER hösten 2016

Föreningen samarbetar med

Torsåkers socken och skolmuseum, Solbergaleden Torsåker
och där finns vår utställning om Kråknäsjärnet

Den 18 september 2016 kommer Eva Hjärthner-Holdar från Geo Arkeologiskt Lab. Uppsala och redogör för rapporten om utgrävningen av Blästerugnarna vid Dansarberget.

Plats Gammelstilla Café Tid Kl 14:00 Välkommen.

Föreningens årsmöte kommer att utlysas senare i höst kallelse till medlemmar kommer att skickas ut.

Medlemsavgift 2016

Medlemsavgiften för år 2016 är

oförändrat 100 kr per person.Liksom tidigare är en gåva

utöver medlemsavgiften välkommen.Tänk också på Johnny Skogsbergs

Minnesfond, bg 238-7454.
För info ring ordf Lars Holmgren 070-696 15 20

eller via e-post lars.22@icloud.com
onsdag 28 juli 2010

VIKTIGT MEDDELANDE!
Hej igen!
Nu har sommaren seglat förbi och augusti gör sitt intåg, och det betyder att det kommer arkeologer till bygden igen.

Arkeologen och doktoranden Michel Guinard vid ark.inst. Uppsala universitet, är åter här i Torsåkersbygden och ska leda utgrävningen av stenåldersboplatser, han och hans medhjälpare
bjuder in till årets forskningsutgrävning 2-15aug 2010.
Du som är medlem i Föreningen Kråknäsjärnet har möjlighet att vara med och gräva ut stenåldersboplatser under sakkunnig ledning.
Även andra intresserade är välkomna i mån av plats.

Måndag den 2 augusti sätter vi igång.
Samling 9.30-9.50
vid föreningens lokal Gammelstillav. 7,
för info och transport till utgrävningsplatsen.

Har du frågor kring detta, kontakta gärna
Föreningens ordf. Lars Holmgren tel: 070-696 15 20
e-post: holmgren.wall@telia.com
eller
Utgrävningsledaren Ark. Michel Guinard 070-250 10 75