Välkommen till vår blogg på nätet.Här kan du läsa om Föreningen Kråknäsjärnets verksamhet.

DETTA HÄNDER UNDER hösten 2016

Föreningen samarbetar med

Torsåkers socken och skolmuseum, Solbergaleden Torsåker
och där finns vår utställning om Kråknäsjärnet

Den 18 september 2016 kommer Eva Hjärthner-Holdar från Geo Arkeologiskt Lab. Uppsala och redogör för rapporten om utgrävningen av Blästerugnarna vid Dansarberget.

Plats Gammelstilla Café Tid Kl 14:00 Välkommen.

Föreningens årsmöte kommer att utlysas senare i höst kallelse till medlemmar kommer att skickas ut.

Medlemsavgift 2016

Medlemsavgiften för år 2016 är

oförändrat 100 kr per person.Liksom tidigare är en gåva

utöver medlemsavgiften välkommen.Tänk också på Johnny Skogsbergs

Minnesfond, bg 238-7454.
För info ring ordf Lars Holmgren 070-696 15 20

eller via e-post lars.22@icloud.com
lördag 22 maj 2010

Nu är spadarna i jorden igenEtt nytt försök att spåra våra tidiga besökare här i bygden, studenter och handledare och föreningsmedlemmar har kommit tillbaka på platsen för tidigare utgrävning, vi hoppas att hitta fler intressanta fynd, när den flygande reportern var på plats intogs en stärkande lunch till akompanjemang av fåglars kvittrande.

Föreningens Årsmöte med föredrag

Nu har föreningen haft sitt årsmöte den 20/5 på Bygdegården i Torsåker. Drygt 20-talet besökare kom för att lyssna på Professor Kjel Knutssons föredrag om Skandinaviens pionjärbosättning-ett samnordiskt projekt, vi fick höra och se bilder på hans och övriga nordiska och europeeiska arkeologers dokumentation och forskning av våra första besökare här i norden efter inlandsisens tillbakagång för flera tusen år sen. Som han ska föredra vid världskongressen i äldre stenåldersarkeologi MESO2010 den 13-17 september i Santander Spanien. Där utgrävningarna i Torsåker bidrar med förståelse för bestämmandet av ålder på fynd och tekniker.

Efter föredrag och fika hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar med Staffan Berglind som årsmötesordförande,
  • Till ordförande i föreningen valdes Lars Holmgren,
  • och övriga ordinarie styrelseledamöter är Åke Edvardsson, Detlef Klamke, Johnny Larsson och Annika Berglund,
  • till ersättare valdes Maude Hydén och Anna-Lena Stenbäck.

söndag 16 maj 2010

Förberedelser Utgrävning stenålder 2010Jaha nu är det mitten av maj och studenterna anländer i morgon, vi har förberett lägenheterna där studenterna ska bo och satt ut skyltar (som Detlef tillverkat)till grävningsplatserna, solen skiner och göken gal, trädens skira grönska och fåglarnas ivriga kvittrande vad mer kan man begära.....i ett nyupptaget dike efter vägen där hittade vi intressanta kolfynd i sanden!

fredag 7 maj 2010

Snart kommer arkeologistudenterna hit och gräver stenålder igen.

Snart kommer arkeologistudenterna hit och gräver stenålder igen. Enl info från Professor Knutsson kommer 12 studentet+handledare att vara här från 17 maj till första veckan i juni.
Föreningen håller på att inreda lägenheter som de ska bo i under tiden de är här. Vandrarhemmet som de bott på sen 2007 är nu upptaget av annat boende. Men lyckan står oss bi och det fanns tomma lägenheter där de kan bo,i samma hus som vi har vår föreningslokal. Vi hoppas på skapligt väder och och intressanta fynd som Kjel Knutsson kan förevisa på sitt föredrag om stenåldern i vårt område på världskongressen i Spannien i höst. Se info om årsmötet.